Zasady współpracy

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia współpracy jest spotkanie z pracownikiem naszego Biura Rachunkowego w celu ustalenia indywidualnej oferty dla Państwa firmy. Po podjęciu decyzji o współpracy podpisywana jest umowa między Państwa Firmą, a Biurem Rachunkowym Filar.

Przed zakończeniem każdego miesiąca, pracownik Biura Rachunkowego sporządza listy wynagrodzeń i przekazuje Państwu mailowo informacje o ich wysokości.

W ustawowym terminie Biuro Rachunkowe Filar przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych komplet dokumentów rozliczeniowych (do 5, 10 i 15 każdego miesiąca w zależności od charakteru prowadzonej działalności), informując Klienta o wysokości zobowiązań wobec ZUS.

W terminie do 10-go następnego miesiąca Klient dostarcza do Biura Rachunkowego Filar komplet dokumentów za poprzedni miesiąc. Możliwy jest również odbiór dokumentów z siedziby Firmy przez pracownika naszego Biura Rachunkowego. Po kilku dniach od otrzymania dokumentów księgowych informujemy mailowo o wysokości zobowiązań podatkowych. Biuro Rachunkowe wystawia wszystkie deklaracje podatkowe i po podpisaniu dostarcza do właściwych Urzędów Skarbowych.

Dokumenty po zaksięgowaniu pozostają w siedzibie Biura Rachunkowego Filar i oddawane są Klientom po zamknięciu roku podatkowego i sporządzeniu wymaganych sprawozdań.

Pokaż
Ukryj